logo

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností

I. - úvodní informace
Název:
Ochrana obyvatel za mimořádných okolností
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Doplnit informace ze šestého ročníku z výchovy ke zdraví, se zaměřením na přírodní a průmyslové katastrofy. [Jen opakováním, není vhodné učivo zkoušet, většinou si je dobře pamatují.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vhodná slovní zásoba v krizovýh situacích. [ Přímo v hodině, jak si poradím s voláním na krizovou linku v cizině?]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Krátká videa a řízený rozhovor k nim, vycházet ze znalostí třídy i některých jejich zkušeností. společně odvodit na základě znalostí, doplnit a upevnit pomocí klipů.
Učební pomůcky:
DVD Štěstí přeje připraveným, kartička na nalepní do sešitu - rady a základní údaje/ od hasičů a 112/ interaktivní tabule, internet, anglické termíny ke dvěma hodinám učiva na příloze

Popis hodiny
Úvod
Záběty z Japonska, automobilové havárie, požáru a záplav.
Může se s tím setkat každý z nás. Co mám dělat ?
Hlavní část
Zopakování nouzových volání telefoní čísla, většinou dobře znají.
Klip - jak komunikovat s operátorem / 112/. Rozebrat proč takový postup.
Klip - požár v budově, rozebrat, připomenout cvičné opuštění školy v případě požáru.
Klip - záplavy a povodně, rozebrat.
Klip - evakuační zavazadlo, rozebrat. Anglické termíny průběžně, nalepit do sešitu nebo promítnout na interaktivní tabuli z přílohy.
Závěr
Jak si poradím v cizině a jaké situace nám zůstaly na další hodinu?

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hasič, požárník, hasiči, požárnícia firefighter, firefighters ikona zvuk
časté požáryfrequent fires ikona zvuk
chemická haváriechemical accident ikona zvuk
pomochelp ikona zvuk
havárieaccident ikona zvuk
telefonovatphone ikona zvuk poznamka
Telefonicky oznamte požár.Report a fire by phone. ikona zvuk
dopravní nehoda, dopravní nehodya traffic accident, traffic accidents ikona zvuk
evakuaceevacuation ikona zvuk
tísňové voláníemergency call ikona zvuk
požárfire ikona zvuk
přírodní katastrofanatural disaster ikona zvuk
záplavyflooding ikona zvuk
povodněfloods ikona zvuk
záchranářirescuers ikona zvuk
zásady první pomocithe principles of first aid ikona zvuk
havárie jaderné elektrárnynuclear power station disaster ikona zvuk