logo

Vztahy

I. - úvodní informace
Název:
Vztahy
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopit význam přátelství [ověření při samostatné práci v pracovním sešitě - žáci na základě besedy i rozhovoru vypracovávají úkoly v pracovním sešitě na toto téma]
  • vědět, proč máme nebo chceme kamarády [ověření při samostatné práci v pracovním sešitě - žáci odpovídají na otázky]
  • dokázat povídat o svém kamarádovi [rozhovor ve dvojicích, samostatná práce v pracovním sešitě - žáci mají za úkol písemně popovídat o kamarádovi]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát v AJ výraz "kamarád" [v konečné fázi rozhovoru ve dvojicích si žáci tento pojem opakují]
  • znát v AJ výraz "mít rád" [v konečné fázi rozhovoru ve dvojicích si žáci tento pojem opakují]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • beseda o kamarádství
  • rozhovor ve dvojicích
  • písemně povídat o svém kamarádovi
Učební pomůcky:
pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Přivítání se se žáky v českém i anglickém jazyce.
Seznámení s tématem hodiny.
Krátký film na téma přátelství (případně povídka na téma přátelství).
Hlavní část
Beseda o kamarádství (co to je, co si pod tím kdo představuje, máme kamarády nebo přátele?, atd.)
Rozhovor ve dvojicích - žáci povídají o svých kamarádech. V této části jsou seznámeni s vybranými anglickými výrazy k tématu. Anglická slovíčka si žáci opíši z tabule do svých pracovních sešitů k tématu Přátelství. V hodině občanské výchovy používáme Pracovní sešit Občanská výchova pro ZŠ praktickou.
Samostatná práce - pracovní sešit: vypracování otázek na téma přátelství a kamarádství, popovídat o kamarádovi písemně.
Závěr
Souhrn - význam přátelství pro život.
Zopakování anglických slovíček k tomuto tématu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kamarádifriends ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
kamaráda friend ikona zvuk
Máme se rádi.We love each other. ikona zvuk
Petr je můj kamarád.Petr is my friend. ikona zvuk
Mám ho ráda.I like him. ikona zvuk
Petra je má kamarádka.Petra is my friend. ikona zvuk
Mám ji rád.I like her. ikona zvuk
Píši dopis kamarádovi.I am writing a letter to my friend. ikona zvuk poznamka
Píši e-mail kamarádovi.I am writing an email to my friend. ikona zvuk poznamka
popis kamarádadescription of a person ikona zvuk