logo

Práva dítěte

I. - úvodní informace
Název:
Práva dítěte
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Na právech dětěte odvodit další lidská práva, Úmluva o právech dítěte jako dokument, zdůraznění důležitosti těchto zákonů. [Během diskuse v hodině, v dalších hodinách při návaznosti učiva, opakování a referátech. Toto téma nemá problémy, jen povinnosti je třeba také zdůraznit.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění dalších vhodných anglických termínů. [Při opakování v další hodině, přiřadit dvojce na magnetické tabuli, je výhoda, pokud lze znovu při opakování pustit výslovnost, hlavně pro neangličtináře.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na základě vhodné motivace, řízenou diskusí postupovat , využívat názorů žáků, řešit ne vždy vhodné názory/ rasizmus atd./
Učební pomůcky:
Abeceda práv dítěte, magnetická tabule, sešit.

Popis hodiny
Úvod
Referát zadaný minulou hodinu. /Žákyně si vybrala osud Aničky Janotkové/.
Obrázek dítěte roztříhaný na kousky - jak složit dítě celé.
Hlavní část
Abeceda práv dítěte - postupovat podle jednotlivých od práva na život, najít právo ve skládačce - dávat na magnetickou tabuli.
Průběžně anglické termíny.
Ptát se třídy, co si pod jednotlivými pojmy představují, aspoň tři názory/ většinou není problém, např právo na vlastní jméno, rodinu.../.
Uzavřené právo zapsat do sešitu a postoupit k další části skládačky, dokud není obrázek dítěte celý.
Hlídat si čas, aby se obrázek složil celý.
Závěr
Shrnutí učiva, zadání referátu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pomochelp ikona zvuk
dodržování lidských právobservance of the human rights ikona zvuk
přiměřená péčeadequate care ikona zvuk
ochrana osobnostiprotection of personality ikona zvuk
lidská právahuman rights ikona zvuk
lidská práva nezadatelnáinalienable human rights ikona zvuk
lidská práva nezcizitelnáindefeasible human rights ikona zvuk
lidská práva nezměnitelnáunalterable human rights ikona zvuk
lidská práva nezrušitelnáirrevocable human rights ikona zvuk
práva a povinnostirights and duties ikona zvuk
ohrožení (hrozba)threat ikona zvuk