logo

Principy demokracie a volby

I. - úvodní informace
Název:
Principy demokracie a volby
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pochopení demokratických principů, politické strany a občaská sdružení, pochopení nutnosti voleb, volební principy. [Referátem na začátku další hodiny, hlavně volby si dobře zapamatovali.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozšíření znalostí o klíčová slova v angličtině. [Žák použil některá slova v referátu v další hodině, na konci této hodiny bylo pro upevnění použita zvuková nahrávka ozvučení CLIL.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Upevnit znalost a pochopení slova demokracie prací s učebnicí, které je pro OV velmi důležité, pochopit smysl politických stran a občaských sdružení na základě voleb v obcích.
  • Práce ve dvojci a společně na odvození volebních principů v ČR.
Učební pomůcky:
Učebnice OV Fraus, sešit, interaktivní tabule, výtisk zákona o volbách, volební lístky skutečné a fiktivní, text se slovy CLIL do sešitu.

Popis hodiny
Úvod
Slovo demokracie v angličtině. Co znamenalo ve starém Řecku? Jak se domluví dnes na něčem demokraticky celá třída?
Hlavní část
Tajné hlasování - kam pojedeme na výlet? / Tři možnosti, anonymně vybíráme, píší na papírky, dávají do klobouku, většina vyhrává./
Demokracie starořecky a anglicky, definice.
Jak si lidé volí zástupce - interaktivní tabule výsledky voleb do zastupitelstva v obci -pojem politické plurality. Ukázka volebního zákona a různých typů volebních lístků.
Článek o volbách v učebnici, ve dvojcích hledání odpovědí na otázky.Volební principy všeobecné, přímé, rovné a tajné.
Zadání úkolu na příští hodinu, výsledky voleb do zastupitelstva ve tvé obci, kdo je starostou.
Průběžně zápis do sešitu, nalepit list z přílohy s anglickými slovíčky.
Závěr
Shrnutí učiva a co sis zapamatoval. Nejméně pět pojmů česky nebo anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
demokraciedemocracy ikona zvuk
občancitizen ikona zvuk
výběrchoice/selection ikona zvuk
politické stranypolitical parties ikona zvuk
demokratické volbydemocratic elections ikona zvuk
svobodné volbyfree elections ikona zvuk
občanská společnostcivil society ikona zvuk
hlasovánívoting ikona zvuk
možnostioptions ikona zvuk
vítězwinner ikona zvuk