logo

Lidské potřeby

I. - úvodní informace
Název:
Lidské potřeby
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit a seřadit lidské potřeby podle důležitosti, v historickém, sociálním a aktuálním kontextu, uspořádání lidských hodnot. [ Společným opakováním na konci hodiny, upevnění referátem na začátku další hodiny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Hlavní pojmy v angličtině, mezinárodně užívaná slova. [Na konci hodiny, spojováním správných dvojic viz příloha, po kontrole nalepit do sešitu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Odvodit společně a na základě obrázků z učebnice sestavit příběh , samostatnou prací v něm najít jednotlivé potřeby, rozdělit je do skupin, řízeným rozhovorem vysvětlit jejich důležitost a nezbytnost v různých životních situacích.
Učební pomůcky:
Učebnice OV Fraus pro sedmý ročník, sešit, obrázky, magnetická tabule, tabule, kartičky a anglickými slovíčky CLIL.

Popis hodiny
Úvod
Motivace hodiny: Blíží se Vánoce, co je na nich důležité více a co méně./ heslovitě na tabuli, směřovat k závěru, zda věci nebo lidé/.
Hlavní část
Učebnice OV Fraus pro sedmý ročník s obrázky příběhů a článkem. Společně s pojmy z Vánoc přiřazování k potřebám existenčním, společenským a kulturním. Tím vymezit obsah a důležitost každé z nich. Odvozené zapsat do sešitu formou tzv. pyramidy potřeb.
Odvodit, proč se potřeby liší podle zemí, podmínek, situací a hlavně lidí.
Průběžně vybrané pojmy CLIL, každé slovo vždy doplnit správnou výslovností z databáze CLIL.
Závěr
Shrnutí učiva, zopakování termínů česky i anglicky na tabulce, viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hledání smyslu životasearching for the meaning of life ikona zvuk
životlife ikona zvuk
potřebyneeds ikona zvuk
základbase ikona zvuk
sociální rozdílysocial differences ikona zvuk
ekonomické potřebyeconomic needs ikona zvuk
potřeby individuálníindividual needs ikona zvuk
potřeby kolektivnícollective needs ikona zvuk
potřebyneeds ikona zvuk
kulturní potřebyculture needs ikona zvuk
špatné životní podmínkybad living conditions ikona zvuk