logo

Vlastnictví a majetek

I. - úvodní informace
Název:
Vlastnictví a majetek
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pochopit pojem majtek, vlastnictví, hospodaření s majetkem, získávání majetku [Formou testu a skupinové práce]
  • Lidské hodnoty podle důležitosti (zdraví si za peníze nekoupíme) [Formou distkuze ]
  • Potřeby lidí se mohou lišit [Samostatná práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování slovíček z předchozí lekce, navázaní na nová slovíčka [Skládání kartiček, verbální projev]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Uvědomit si co pro nás majetek a vlastnictví v životě znamená. Zamyslet se i nad důležitými hodnotami, které si za peníze nekoupíme
  • Uvědomit si odllišné potřeby lidí (podle věku, kultury, sociálního zázemí atd)
Učební pomůcky:
Kopírované pracovní listy + obrázky, karty a slovíčka, sešit.

Popis hodiny
Úvod
Na tabuli je napsán pojem majetek a žáci jsou vyvoláváni po řadě a každý řekne asociace spojené s pojmem. Na druhou část tabule napíše učitel pojem vlastnictví a probíhá to obdobně. Učitel je v roli řídící.
Hlavní část
Učitel vysvětlí rozdělení majetku podle druhu vlastníka,druhu vlastněných věcí (hmotný, nehmotný, finanční) Získávání majetku (koupí, darováním, dědictvím, výhrou, rozhodnutím státu, nečestně). Žáci pracují s nakopírovanými pracovními listy a obrázky, kde rozdělují majetek podle daných kritérií.

V druhé části hodiny se zamýšlí nad potřebami majetku a vlastnictví k čemu jim slouží,jestli všichni máme stejné potřeby a jak je pro nás majetek a vlastnictví v životě důležité. Dostávají nový úkol a mají seředit vybraný majetek podle důležitosti pro ně a pro chlapce, který je ve stejném věku, ale pochází z indické vesničky Talamadagi. Prezentují svoje výsledky.
Závěr
Závěr opakování naučených dovedností a základní vybraná slovíčka k tématu. Shrnutí a zamyšlení se nad lidskými hodnotami podle důležitosti v životě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
darovat někomu dárekgive someone a present ikona zvuk
hodnotavalue ikona zvuk
Co za peníze nelze koupit?What can't you buy for money? ikona zvuk
zdravíhealth ikona zvuk
koupitbuy ikona zvuk
rodinné dědictvífamily inheritance ikona zvuk
definice vlastnictvíownership definition ikona zvuk
majetek hmotnýtangible property ikona zvuk
majetek movitýmovable property ikona zvuk
majetek nemovitýreal property ikona zvuk
majetek nehmotnýintangible property ikona zvuk
ukráststeal ikona zvuk
výhrawin ikona zvuk poznamka