logo

Rodina

I. - úvodní informace
Název:
Rodina
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Źák ví, co je rodina, jakou plní funkci [Formou diskuze]
  • Žák chápe svá práva a povinnosti i práva a povinnosti jednotlivých členů [Zadání samostatné práce]
  • Žák je schopen sestavit stručný rodokmen (lidé v rodině a jejich povolání) [Zadání samostatné práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák zvládne základní slovíčka v tématickém okruhu rodina [Formou ústní, písemné spojování a přiřazování k daným obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce skupinová, individuální zadávání úkolů. Práce s textem, obrázky
Učební pomůcky:
Kartičky, rodokmen žáka, obrázky.

Popis hodiny
Úvod
Každý žák napíše do seštitu jaké hodnoty:
- tvoří rodina
- vyjmenuje členy rodiny (užší a širší rodiny)
- vytvoří rodokmen rodiny.
Hlavní část
Žák:
- porozumí vztahům mezi rodinnými členy (užší a širší rodina)
- zná ustálené zvyky, rituály vlastní rodiny
- umí vysvětlit pojem svatba a rituály s ní spojené (dva druhy sňatku - stejná váha)
- má představu, jak by měla vypadat spokojená rodina
- seznámí se s termíny „rodinné násilí"
Práce s textem, přiřazování obrázků k textu.
Závěr
Žák:
- umí vyjmenovat zásady pro spokojený život v rodině
- chápe rodinu jako ostrov bezpečí
Je seznámen s pojmy náhradní rodinná péče (SOS dětské vesničky, kojenecké ustavy, dětské domovy, adoptivní a pěstounská rodina).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bratraneccousin ikona zvuk
sestřenicecousin ikona zvuk
matkamother ikona zvuk
otecfather ikona zvuk
rodokmenfamily tree ikona zvuk
tetaaunt ikona zvuk
rodičeparents ikona zvuk
Prarodiče jsou babička a dědeček.Grandparents are a grandmother and a grandfather. ikona zvuk
neúplná rodinaa single-parent family ikona zvuk
Každá rodina má svá oblíbená jídla.Every family has got its favourite meals. ikona zvuk
Každé rodina má nějakou svou neobvyklou dobrotu.Every family usually has its unusual delicacy. ikona zvuk
tchánfather-in-law ikona zvuk
příbuznírelatives ikona zvuk
svatbawedding ikona zvuk