logo

Výdaje státu

I. - úvodní informace
Název:
Výdaje státu
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Přehled hlavních výdajů státu, na co jsou použity jeho příjmy. [Opakováním v další hodině, referátem. Po probrání celku test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k probíranému tématu. [Opakováním přiřazováním anglických pojmů k českým na magnetické tabuli na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na základě článku a tabulky v učebnici vytvořit přehled výdajů, výkladem, samostatnou prací a řízeným rozhovorem.
Učební pomůcky:
Učebnice OV Fraus pro devátý ročník, sešit, internet, magnetická tabule, tištěná slovní zásoba z přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny a rozbor domácího úkolu.
Hlavní část
Internet a interaktivní tabule - výdaje státu na školství v roce 2009, motivace.
Samostatná práce s učebnicí článek Výdaje státu a tabulka. Zadání - najdi výdaj, který ti není pojmově a obsahově úplně jasný. Od nejméně známých po jasné. Řadit společně na tabuli.
Společný zápis do sešitu, spolu s anglickou slovní zásobou, zvukové nahrávky výslovnosti z databáze CLIL na inteaktivní tabuli. Hledání odpovědí na otázky za článkem, těžší lze vyhledat na internetu.
Shrnutí tématu tématu a srovnání s příjmy a výdaji v rodině.
Závěr
Zopakování anglické slovní zásoby přiřazováním na magnetické tabuli/ příloha./ Ukončení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pomochelp ikona zvuk
pomoc potřebnýmhelp to the needy ikona zvuk
Je to věda.It's a science. ikona zvuk poznamka
školstvíschool system / system of education ikona zvuk
sociální nerovnostsocial inequality ikona zvuk
sociální rozdílysocial differences ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
státní sociální podporastate social benefits ikona zvuk
důchod, důchodypension, pensions ikona zvuk
podpora v nezaměstnanostiunemployment benefits ikona zvuk
zdravotnictvíhealth service ikona zvuk