logo

Sčítání obyvatel

I. - úvodní informace
Název:
Sčítání obyvatel
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Princip evidence obyvatel a důležitost statistiky. [Formou domácího úkolu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit slovní zásobu k danému tématu. [Výklad se slovními dvojcemi průběžně během učiva, viz příloha, na konci hodiny společné zopakování podle výslovnosti z CLIL.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vysvětlit postup při sčítání obyvatel, doplnit jeho historii. Aktivní spolupráce žáků.
Učební pomůcky:
Sčitací archy, sešit, údaje z obcí žáků z dřívější doby, vlastní archiv a údaje ČSÚ, iteraktivní tabule.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, zápis do TK.
Motivace : Kdo už má doma tyto sčítací archy a k čemu slouží?
Hlavní část
Jako zajímavost údaje ze sčítání lidu za Marie Terezie/ první sčítání u nás internet/.
Napsat na tabuli údaje o počtu obyvatel v domovských obcích žáků z roku 1929, 1970 a 2000.
Okopírovaný sčítací arch osob pro každého žáka, pojmy / osobní údaje, adresa, občanství, národnost./
Samostatná práce - vymysli dvě otázky, které by z tvého hlediska byly zajímavé a ve sčítání nejsou. / Výsledky byly pěkné, poměrně rozumné a nepřekračovaly příliš soukromí./
Průběžně na tabuli slova CLIL/ viz příloha/.
Závěr
Zadání domácího úkolu / sečti počet lidí v domácnosti, žáci, studenti, pracující, důchodci, jen čísla/. Spočítej počet zvířat, květin a vybez si jednu z otázek , které jsme vytvořili.
Zopaková slovní zásoby společné s výslovností ze stránek CLIL.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
počet obyvatel ČRThe population of the Czech Republic. ikona zvuk
informaceinformation ikona zvuk poznamka
skupinagroup ikona zvuk
dotazníkquestionnaire ikona zvuk
sčítání obyvatelstvacensus ikona zvuk
údaje o počtu obyvatelpopulation data ikona zvuk
tiskopisyforms ikona zvuk
statistikastatistics ikona zvuk
vyplnitfill in ikona zvuk
úřadyoffices ikona zvuk