logo

Projektový den

I. - úvodní informace
Název:
Projektový den
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Praktické seznámení s hospodaření s odpady. [Výstupním společným pracovním listem z přílohy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění vhodné slovní zásoby CLIL k tomuto tématu. [Při přípravě pracovního listu - panelu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Seznámení s fungování čistírny odpadních vod v praxi.
Učební pomůcky:
Poznámkový blok, fotoaparát, materiály na přípravu panelu.

Popis hodiny
Úvod
Příprava tématu v předcházející hodině, rozdělení do skupin, oblastí a vhodných otázek.
Hlavní část
1. Kontrola připravenosti ve třídě, připomenutí úkolů.
2. Cesta do čistírny odpadních vod ve Slavkově u Brna, její lokalizace na mapě.
3. Prohlídka s odborným výkladem, otázky po skupinách podle jednotlivých částí zařízení, záznamy a fotodokumentace.
4. Návrat do školy.
5. Příprava pracovního listu, panelu, text a popis jednotlivých částí podle postupu čištění / Slovní zásoba CLIL doplňována průběžně/.
6. Doplnění mapami a fotodokumentace. Zapojily se všechny skupiny obsahově i výtvarně.
7. Vystavení výsledné práce před třídou pro rodiče.
Závěr
Společné zhodnocení celé práce a jejich výsledků. Bylo vesměs kladné, žáci získali hodně informací.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fotografiephotograph ikona zvuk poznamka
projektový dena project day ikona zvuk
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
propojit dokumentyconnect the documents ikona zvuk
nakreslitto draw ikona zvuk
grafgraph ikona zvuk
vodárnawater house ikona zvuk
podzemní voda, podzemní vodygroundwater ikona zvuk
základní údajebasic data ikona zvuk
odpadní vodawaste water ikona zvuk