logo

Návykové látky

I. - úvodní informace
Název:
Návykové látky
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Doplnit informace žáků, se zaměřením na tvrdé drogy, aktuální situaci ve škole nebo městě, zdravotní a společenská rizika. [ Test Co vím o nebezpečí?]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zařazení anglických slov, obecnější, jejich použití i u jiných problémových situací. [Přehled z přílohy, spojení šipkami poházená slova, kontrola a nalepení do sešitu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Řízeným rozhovorem navázat na předcházejíci znalosti z výchovy ke zdraví, odvodit prací s příručkou odpovědnost za vlastní život a majetek. Téma je minimálně na dvě hodiny, nutno rozdělit, žáci už základní znalosti mají.
Učební pomůcky:
Příručka o návykových látkách od VZP, interaktivní tabule, test Co vím o nebezpečí K - centrum.

Popis hodiny
Úvod
Motivace - statistiky z roku 2009 o užívání návykových látek v ČR na interaktivní tabuli, přehled MV ČR.
Hlavní část
Rozděleno do dvou hodin:
Alkohol, kouření, drogy. Každá oblast je doprovázena obrázky /příručka/.
Důraz na spolupráci se třídou - co o tom vím, jaký mám na věc názor, jakou mám zkušenost, na co se chci zeptat.
Zdůraznění závažnosti - ohrožení zdraví, trestná činnost, společenská nebezpečnost.
Závěr
Shrnutí až na konci druhé hodiny, ukázat na internetu možné zdroje správných informací na toto téma.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
návykové látkyaddictive substances ikona zvuk
drogydrugs ikona zvuk
alkoholalcohol ikona zvuk
životlife ikona zvuk
tvrdé drogyhard drugs ikona zvuk
měkké drogysoft drugs ikona zvuk
cigareta, cigaretycigarette, cigarettes ikona zvuk
léčenítreatment ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
zdravý životní styla healthy life style ikona zvuk