logo

Praha

I. - úvodní informace
Název:
Praha
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s Prahou jako důležitým centrem dění v českých zemí [Ústně a písemně]
  • Seznámit s významnými památnými míst, stavbami a pověstmi [Ústně a písemně]
  • Kulturní a historický význam Prahy [Ústně a písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučí se vybraná anglická slovíčka z hodiny [ústní-většina žáků pojmy znala z anglického jazyka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad
  • Práce s textem
  • Diskuze
Učební pomůcky:
Kopírované listy, anglický slovník

Popis hodiny
Úvod
Žáky seznámit s historií Prahy, četba pověstí. Jakou roli hraje v dějinách národa, země i Evropy. Ověření znalostí žáků o Praze. Práce s anglickým slovníkem, hledání vybraných anglických slovíček. Práce s obrázky a pojmenování historických památek.
Hlavní část
Žáci pracují ve dvojicích podle nakopírovaného listu, vylosují si jednu pražskou památku a připraví si o ní pro své spolužáky podrobnější informace, čerpají z publikací, článků, vlastních vědomostí
Zařazeno bylo (Národní divadlo, Prašná brána, Židovský hřbitov, Karlův most, Univerzita Karlova,Pražský hrad, Vyšehrad, Slavín, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Strahovský stadion a další)
Závěr
Shrnutí učiva o Praze, opakování vybraných anglických slovíček na začátku hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Národní divadlo v PrazeNational Theatre in Prague ikona zvuk
Hodiny na orloji odbíjely půlnoc.The clock was striking midnight. ikona zvuk
pověsti městtown legends ikona zvuk
pražské pověstiPrague legends ikona zvuk
pražský grošPrague Grosh ikona zvuk
Hlavní město je Praha.The capital city is Prague. ikona zvuk
Praha je hlavní město ČR.Prague is the capital of the Czech Republic. ikona zvuk
orlojastronomical clock ikona zvuk
PrahaPrague ikona zvuk
stověžatá PrahaPrague, the city of a hundred spires ikona zvuk
Karlův mostCharles bridge ikona zvuk
židovský hřbitovJewish cemetery ikona zvuk