logo

Co rádi děláme

I. - úvodní informace
Název:
Co rádi děláme
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vyjmenovat zájmy [žák dokáže jmenovat různé druhy zájmů ]
  • popovídat o vlastních zájmech [žáci při rozhovoru ve dvojicích dokáží hovořit o svých zájmech]
  • slohová práce [žák samostatně sestaví povídání o svých zájmech (písemně)]
Jazykové cíle a ověření:
  • ukázat na obrázku o jakém zájmu je řeč v AJ [test - přiřazování anglických výrazů k obrázkům]
  • některé druhy zájmů umět vyjmenovat v AJ [žák při rozhovoru použije i některý z anglických výrazů]
  • znát vybrané druhy zájmů i v písemné podobě [spojování českých a anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • rozhovor
  • práce u tabule
  • práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
tabule
obrazový materiál a k němu popisky v AJ i ČJ
pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v českém i anglickém jazyce.
Seznámení s tématem a cílem hodiny.
Motivační hra - pantomima (zájmy) - žáci si losují lístečky, na kterých je napsán některý ze zájmů. Mají za úkol pantomimicky daný zájem předvést a ostatní hádají, o který zájem se jedná.
Hlavní část
Práce u tabule - seznámení s různými druhy zájmů (obrázky + popisky --- i v AJ).
Rozhovor - žáci si ve dvojicích sestaví rozhovor o svých zájmech.
Pracovní list - žáci spojují anglické a české výrazy.
Slohová práce na téma "Moje zájmy" - žáci samostatně píší do sešitu a nakreslí obrázek.
Závěr
Zopakování probraného učiva - test (přiřazování anglických výrazů k obrázkům).
Rozloučení v českém i anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Hraji fotbal.I am playing football. ikona zvuk poznamka
Já hraji na kytaru.I play the guitar. ikona zvuk poznamka
Jdu do přírody.I am going to the country. ikona zvuk
Jdu plavat.I am going swimming. ikona zvuk
Jezdím na kole.I ride a bike. ikona zvuk poznamka
Odpočíváme.We are having a rest. ikona zvuk poznamka
společné akce a zájmycommon activities and hobbies ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
zájmyinterests ikona zvuk
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk
Mám rád... I like... ikona zvuk
Nemám rád... I don't like... ikona zvuk
zábavaentertainment ikona zvuk
osobní zálibyhobbies ikona zvuk