logo

Dělení desetinného čísla číslem desetinným

I. - úvodní informace
Název:
Dělení desetinného čísla číslem desetinným
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat a navázat na látku - dělení des. čísla číslem přirozeným. [Procvičení pomocí příkladů.]
  • Umět upravit dělitele. [Násobení dělence a dělitele stejným číslem - procvičení na tabuli.]
  • Zvládnout princip dělení s přihlédnutím na celky. [Kontrola samostatnou písemnou prací dle učebnice.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu. [Přiřazováním českých výrazů k anglickým - test.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (názorné příklady).
  • Společné počítání na tabuli.
Učební pomůcky:
učebnice, sešit, tabule, anglické a české výrazy napsané na kartičkách, test na přiřazování slovíček

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav v angličtině.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Využití kartiček s anglickými a českými výrazy při pojmenování řádů čísel desetinných.
Procvičování příkladů na dělení desetinného čísla desetinným číslem (tabule - užití anglických výrazů).
Samostatná práce dle učebnice (sešit).
Závěr
Test - Přiřazování českých výrazů k anglickým.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
přirozené číslonatural number ikona zvuk
Vydělte a proveďte zkoušku.Divide and do the proof. ikona zvuk
Vyděl čísla.Divide the numbers. ikona zvuk
setinyhundredths ikona zvuk poznamka
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
tisícinythousandths ikona zvuk poznamka
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
desetinytenths ikona zvuk
stovkyhundreds ikona zvuk
tisícethousands ikona zvuk
výsledné čísloresulting number ikona zvuk
desítkytens ikona zvuk