logo

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

I. - úvodní informace
Název:
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat princip dělení přirozených čísel. [Procvičením pomocí příkladů na tabuli.]
  • Naučit dělit s přesností na desetiny. [Zautomatizovat psaní desetinné čárky v podílu při překročení v dělenci (pomocí cvičných příkladů).]
  • Naučit dělit desetinné číslo číslem přirozeným. [Ověření pochopení látky samostatnou prací žáků s průběžnou kontrolou učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy. [Využití notebooku s audio odkazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s názornými příklady.
  • Napsaná zákonitost psaní desetinné čárky v podílu.
Učební pomůcky:
Tabule, sešit, učebnice, tabulky s příklady na procvičení dělení, notebook

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v anglickém jazyce.
Seznámení s cílem hodiny a anglickými slovíčky.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Při frontálním výkladu jsou používána (vkládána) anglická slovíčka.
Společná práce na tabuli k procvičení nové látky.
Samostatná práce pod dozorem učitele z učebnice a připravených tabulek s příklady.
Závěr
Krátký test na zapamatování si anglických slovíček.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení se s žáky v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postupprocedure ikona zvuk
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
Výsledek je správnýThe result is correct. ikona zvuk
Vyděl čísla.Divide the numbers. ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
desetinytenths ikona zvuk
chyba, chyby (omyl)a mistake, mistakes ikona zvuk
slovní úloha, slovní úlohya word problem, word problems ikona zvuk
Počítej s přesností na desetiny.Calculate at the precision of tenths. ikona zvuk
Ve výpočtu je chyba.There is a mistake in the calculation. ikona zvuk