logo

Délka kružnice a obvod kruhu

I. - úvodní informace
Název:
Délka kružnice a obvod kruhu
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák vypočítá délku kružnice a obvod kruhu [procvičováním a opakováním zjišťujeme, zda žák dokáže objasnit příslušné pojmy a aplikovat je v praxi]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • frontální výuka prokládaná otázkami
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kružítkocompass(es) ikona zvuk
Napovíme...Let's prompt a bit ikona zvuk
Nic nepočítej.Don't count anything. ikona zvuk
Jen si to představ.Just imagine. ikona zvuk
Zdůvodni.Justify. ikona zvuk
pro přemýšlivéfor the thoughtful ones ikona zvuk
Kde jsi udělal chybu?Where did you make a mistake? ikona zvuk
Zopakujme si základní pojmy.Let 's revise the basic terms. ikona zvuk
Zopakujme si základní poznatky.Let's revise the basic knowledge. ikona zvuk
Vyjádři se stručně.Express yourself briefly. ikona zvuk
Připravte si pomůcky do geometrie.Prepare the aids for geometry. ikona zvuk
Nezapomeňte na úpravu.Don't forget about a neat layout. ikona zvuk
kružnicový obloukarc of a circle ikona zvuk
poloměr kružniceradius of a circle ikona zvuk
sestrojit kružniciconstruct a circle ikona zvuk
střed kružnicecentre of a circle ikona zvuk
Narýsuj kružnici.Draft a circle. ikona zvuk
délka kružniceperimeter of a circle ikona zvuk
obvod kruhuperimeter of a circle ikona zvuk
Vypočítej obvod kruhu.Calculate the circumference of the circle. ikona zvuk
Načrtni kružnici.Draw a circle. ikona zvuk
průměr kružnicediameter of a circle ikona zvuk
délka kružnicecircumference of a circle ikona zvuk