logo

Délka kružnice

I. - úvodní informace
Název:
Délka kružnice
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic [procvičováním zjistit, zda určí vzájemnou polohu dvou kružnic]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • frontální výuka prokládaná otázkami
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
notebook, učebnice, sešity, dataprojektor, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kružnice opsaná trojúhelníkua circumscribed circle of a triangle ikona zvuk
kružnice vepsaná trojúhelníkuan inscribed circle of a triangle ikona zvuk
kružnice opsanáa circumscribed circle ikona zvuk
kružnice vepsanáan inscribed circle ikona zvuk
kružnice vepsaná čtvercia circle inscribed in a square ikona zvuk
průměr kružnicediameter of a circle ikona zvuk
sečna kružnicesecant of a circle ikona zvuk
tětiva kružnicechord of a circle ikona zvuk
soustředné kružniceconcentric circles ikona zvuk
oblouk kružnicean arch of a circle ikona zvuk