logo

Kruh, kružnice

I. - úvodní informace
Název:
Kruh, kružnice
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojmy kruh, půlkruh, výseč, úseč, kružnice, poloměr, průměr, tečna, sečna [procvičením, upevněním ověříme, zda žák zvládá probranou tematiku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
počítač, notebook, učebnice, sešity, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kruh má 360°.Circle equals to 360 degrees. ikona zvuk
kružnice k se středem S a poloměrem ra circle with centre s and radius r ikona zvuk
kružítkocompass(es) ikona zvuk
kruh, kruhycircle, circles ikona zvuk
Vypočítej obsah kruhu.Calculate the area of the disc. ikona zvuk
Vypočítej obvod kruhu.Calculate the circumference of a circle. ikona zvuk
bod kruhua point of a circle ikona zvuk
kružnicový obloukarc of a circle ikona zvuk
Opiš kolem bodu kružniciCircumscribe a circle around the point. ikona zvuk
poloměr kružniceradius of a circle ikona zvuk
rameno kružítkaone leg of the compasses ikona zvuk poznamka
sestrojit kružniciconstruct a circle ikona zvuk
střed kružnicecentre of a circle ikona zvuk
Urči poloměr kružnice.Determine the radius of the circle. ikona zvuk
Narýsuj kružnici.Draft a circle. ikona zvuk
Vysvětli rozdíl mezi kružnicí a kruhem.Explain the difference between a circle and a disk. ikona zvuk
průměr kružnicediameter of a circle ikona zvuk
Načrtni kružnici.Sketch a circle. ikona zvuk