logo

Užití Pythagorovy věty II

I. - úvodní informace
Název:
Užití Pythagorovy věty II
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • praktické užívání Pythagorovy věty při výpočtech délek stran prav. trojúhelníka [při opakování, procvičování ověřujeme, zda používá větu při výpočtech]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování - při jazykových sprchách]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přeponahypotenuse ikona zvuk
Pythagorova větaPythagorean theorem ikona zvuk
Pythagorova věta a její užitíThe Pythagorean theorem and its application. ikona zvuk
obsah čtvercearea of a square ikona zvuk
délka přeponylength of the hypotenuse ikona zvuk
Pythagorova věta v roviněthe Pythagorean theorem in the plane ikona zvuk
Pythagorova věta v prostoruthe Pythagorean theorem in space ikona zvuk
použít vzorecuse a formula ikona zvuk
narýsovat čtverecdraft a square ikona zvuk
Narýsuj čtverec.Draft a square. ikona zvuk
strana čtverce, strany čtverceside of a square, sides of a square ikona zvuk