logo

Užití Pythagorovy věty I

I. - úvodní informace
Název:
Užití Pythagorovy věty I
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • praktické užívání Pythagorovy věty při výpočtech [opakováním, procvičováním ověřujeme, zda žák používá Pythagorovu větu při výpočtech]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ověřování pomocí interaktivního testu s audio odkazy]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, učebnice, projektor, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obsaharea ikona zvuk
centimetr čtverečnýsquare centimetre ikona zvuk
kilometr čtverečnýsquare kilometre /square kilometer ikona zvuk poznamka
metr čtverečnýsquare metre ikona zvuk
milimetr čtverečnýsquare millimetre ikona zvuk
Pythagorova větaPythagorean theorem ikona zvuk
Pythagorova věta a její užitíThe Pythagorean theorem and its application. ikona zvuk
obsah čtvercearea of a square ikona zvuk
čtvercová síťsquare grid ikona zvuk
Pythagorova věta v roviněthe Pythagorean theorem in the plane ikona zvuk
Pythagorova věta v prostoruthe Pythagorean theorem in space ikona zvuk
metr čtverečnísquare meter ikona zvuk
Vypočti obsahy.Calculate the areas. ikona zvuk
narýsovat čtverecdraft a square ikona zvuk
Narýsuj čtverec.Draft a square. ikona zvuk
obsahovatcontain ikona zvuk