logo

Početní operace s mocninami II

I. - úvodní informace
Název:
Početní operace s mocninami II
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák procvičuje provádění početních operací s mocninami [žák dokáže při ověřování objasnit příslušné pojmy, samostatně počítá]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, interaktivní tabule
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
umocnit čísloraise (the number) to a power ikona zvuk
umocňovat zpamětiraise to power by heart ikona zvuk
druhá mocnina z tabulekSquare root from the tables. ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
odmocninaroot ikona zvuk
nulazero ikona zvuk
druhá odmocninasquare root ikona zvuk
Druhá mocnina má dvojnásobný počet nul než původní číslo.The square power has twice as many zeros as the original number. ikona zvuk
Druhá mocnina podílu je rovna podílu druhých mocnin.The square power of a quotient equals the quotient of square powers. ikona zvuk
Druhá mocnina čísla je vždy nezáporná.The square power of a number is always non-negative. ikona zvuk
druhá mocnina číslathe square of a number ikona zvuk