logo

Číselné výrazy II

I. - úvodní informace
Název:
Číselné výrazy II
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • umí pracovat s číselným výrazem [ověření - samostatnou prací pod dohledem učitele]
  • procvičování dovednosti vypočítat hodnoty výrazu [ověření výpočty pod vedením učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • zopakování a upevňování anglických výrazů k tématu [ověření ústním opakováním výrazů]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru, samostatná práce pod vedením vyučující
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, učebnice, sešity, interaktivní testy.

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky, česky, anglicky se známými výrazy - obecné pokyny anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá česky, podstatné pojmy, slovní spojení, známé obraty také anglicky - používáním během hodiny.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, k seznámení a procvičení s novou anglickou slovní zásobou využívají nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny, česky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
číselné výrazynumerical expressions ikona zvuk
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Myslíš to vážně?Are you serious about it? ikona zvuk
Řekni to ještě jednou.Say it once again. ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard/whiteboard. ikona zvuk
Promysli si to.Think it through. ikona zvuk
závorky hranatésquare brackets ikona zvuk
závorky kulatéround brackets ikona zvuk
závorky složenébraces ikona zvuk