logo

Objemy a povrchy těles

I. - úvodní informace
Název:
Objemy a povrchy těles
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si osvojí danou látku [společným procvičováním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním na angl. pojmy při řešení úloh]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, učebnice, barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení studentů s tématem hodiny
Jaká tělesa známe již z dřívějška? Zkuste jmenovat a načrtnout.
Hlavní část
Přehled těles - náčrty; vzorce; vlastnosti
Související pojmy v AJ
Procvičování pojmů
Společné počítání u tabule
Závěr
Samostatný úkol
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obsaharea ikona zvuk
Kolik vrcholů má čtyřboký jehlan?How many apices does a quadrangular pyramid have? ikona zvuk
váleccylinder ikona zvuk
vrcholvertex ikona zvuk
dolní podstavalower base ikona zvuk
horní podstavaupper base ikona zvuk
podstavabase ikona zvuk
Povrch hranolu je součet obsahů všech jeho stěn.The surface of a prism is the sum of areas of all its sides. ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
povrchsurface area ikona zvuk
kuželcone ikona zvuk
koulesphere ikona zvuk
poloměr kouleA radius of a sphere ikona zvuk
střed koulecentre of a sphere ikona zvuk
Vypočítejte objem jehlanu.Count the volume of a pyramid. ikona zvuk
stěna, stěny (například kvádru)a face, faces ikona zvuk
hranaedge ikona zvuk
jehlanpyramid ikona zvuk
hrana kvádruedge of a parallelepiped ikona zvuk