logo

Obvody a obsahy rovinných útvarů

I. - úvodní informace
Název:
Obvody a obsahy rovinných útvarů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat se studenty základní vzorce na obsahy a obvody [společným opakováním]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení s tématem
Přehled rovinných obrazců; náčrty; vzorce
Související pojmy v AJ
Hlavní část
Společné procvičování
Skupinová práce
Vyhodnocení skupinové práce
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obsaharea ikona zvuk
Udělejte si k úloze náčrt a vyznačte do něj údaje, které znáte.Draw a sketch to the assignment and mark it with the data you know. ikona zvuk
Vypočítej obsah obrazce.Calculate the area of a configuration. ikona zvuk
Vypočítej obsah kruhu.Calculate the area of the disc. ikona zvuk
Vypočítej obvod kruhu.Calculate the circumference of a circle. ikona zvuk
Vypočítej obsah kosodélníku.Calculate the area of the rhomboid. ikona zvuk
Vypočítej obsah lichoběžníku.Calculate the area of the trapezoid. ikona zvuk poznamka
Vypočítej obvod lichoběžníku.Calculate the perimeter of the trapezoid. ikona zvuk poznamka
Vypočítej obvod a obsah trojúhelníku.Calculate the circumference and the area of the triangle. ikona zvuk
Načrtni kružnici.Draw a circle. ikona zvuk
Načrtni si libovolný trojúhelník.Sketch whatever triangle. ikona zvuk
Vypočítej obvod čtverce.Calculate the circumference of a square. ikona zvuk
Vypočítej rozdíl obrazců.Compute the difference between the configurations. ikona zvuk