logo

Goniom. funkce, obvody a obsahy rovinných útvarů

I. - úvodní informace
Název:
Goniom. funkce, obvody a obsahy rovinných útvarů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti použijí získané znalosti o gon. funkcí v úlohách o obvodech a obsazích [Společné procvičování]
  • rovinných útvarů []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [Dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení studentů s tématem hodiny
Opakování základních vzorců
Hlavní část
Procvičování úloh na obsahy a obvody rovinných útvarů, kde je zapotřebí nejprve pomocí gon. fcí dopočítat potřebné údaje
Uvedení souvisejících pojmů v AJ, průběžné dotazování
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
úhlopříčka obdélníkudiagonal of a rectangle ikona zvuk
Vypočítej obsah obrazce.Calculate the area of a configuration. ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
čtyřúhelníkquadrangle ikona zvuk
pravý úhelright angle ikona zvuk
kosočtverecrhombus ikona zvuk
pravidelný šestiúhelníkregular hexagon ikona zvuk
odvěsnaleg (of a right angle) ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
Vypočítej délku přepony pravoúhlého trojúhelníku.Calculate the length of the hypotenuse of the right-angled triangle. ikona zvuk
Vypočítej délku odvěsny pravoúhlého trojúhelníku.Calculate the length of the leg of the right-angled triangle. ikona zvuk
Vypočítej obsah kosodélníku.Calculate the area of the rhomboid. ikona zvuk
Vypočítej obsah lichoběžníku.Calculate the area of the trapezoid. ikona zvuk poznamka
lichoběžníkytrapezoids ikona zvuk poznamka
funkcefunction ikona zvuk
goniometrické funkce ostrého úhlucircular function of an acute angle ikona zvuk
sinus ostrého úhlusine of an acute angle ikona zvuk
Jaký je vzorec pro obvod lichoběžníka?What's the formula for the circumference of a trapezoid? ikona zvuk poznamka