logo

Převody jednotek délkových, plošných, hmotnosti a objemu - opakování

I. - úvodní informace
Název:
Převody jednotek délkových, plošných, hmotnosti a objemu - opakování
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat a zafixovat si představu o velikostech základních jednotek a jejich odvozenin. [Debatou.]
  • Znát souvislosti těchto jednotek. [Střídavě žáci zapisují řady jednotek a jejich vztahy (velikosti) na tabuli.]
  • Zopakovat převody těchto jednotek [Samostatnou prací pod kontrolou učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s novými anglickými výrazy. [Využití notebooku s audio odkazy.]
  • Procvičit naučené výrazy. [Krátké vyzkoušení na konci hodiny. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Seřadit jednotky délkové, plošné, hmotnosti a objemu od nejmenších pro uvědomění si jejich vztahu.
  • Procvičování převodu jednotek.
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, tabule, PC, měřidla délky, váhy, objemu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v anglickém jazyce.
Seznámení s daným tématem.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Sepsání jednotek a jejich vztahu od nejmenších po největší na tabuli.
Zbytek hodiny je věnován samostatnému procvičování převodu jednotek dle připravených cvičení.
Žáci samostatně vypracovávají cvičení do sešitu pod kontrolou vyučujícího.
Závěr
Zopakování naučených a nových anglických slovíček.
Zhodnocení hodiny.
Rozhloučení se s žáky v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
litr, litrya liter, liters ikona zvuk
arare ikona zvuk
centimetr čtverečnýsquare centimetre ikona zvuk
délkalength ikona zvuk
hektarhectare ikona zvuk
kilometr čtverečnýsquare kilometre /square kilometer ikona zvuk poznamka
metr čtverečnýsquare metre ikona zvuk
milimetr čtverečnýsquare millimetre ikona zvuk
jednotky délkyunits of length ikona zvuk
centimetrcentimetre ikona zvuk poznamka
decimetrdecimetre ikona zvuk poznamka
metrmetre / meter ikona zvuk poznamka
kilometrkilometre / kilometer ikona zvuk poznamka
Kilometr je tisíc metrů.A kilometre is a thousand metres. ikona zvuk poznamka
Centimetr je stokrát menší než metr.A centimetre is a hundred times shorter than a metre. ikona zvuk poznamka
Převeď na metry.Convert into metres. ikona zvuk
metr krychlovýcubic meter ikona zvuk
Kolik má 1 tuna metrických centů?How many metric quintals are equal to one tonne? ikona zvuk
Kolik má 1 metrický cent kilogramů?How many kilograms are equal to one metric quintal? ikona zvuk
Kolik má 1 gram miligramů?How many milligrams are equal to one gram? ikona zvuk
Kolik má 1 hektolitr litrů?How many litres are equal to one hectolitre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr decilitrů?How many decalitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr centilitrů?How many centilitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr mililitrů?How many millilitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 kilometr metrů?How many metres are equal to one kilometres? ikona zvuk
Kolik má 1 metr decimetrů?How many decimetres are equal to one metre? ikona zvuk
Kolik má 1 metr centimetrů?How many centimetres are equal to one metre? ikona zvuk
Kolik má 1 metr milimetrů?How many millimetres are equal to one metre? ikona zvuk