logo

Objem těles - válec

I. - úvodní informace
Název:
Objem těles - válec
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat obecný vzorec pro výpočty objemů těles. [Pomocí dotazů a otázek. ]
  • Odvodit vzorec pro výpočet objemu válce. [Využitím názorného modelu válce.]
  • Znát výpočet objemu válce. [Procvičováním a opakováním ověřit orientaci žáků ve výpočtech objemu válce a probraných těles.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s rozdanými anglickými výrazy s českým překladem v písemné podobě. [Ověření pomocí přílohy s použitím audio odkazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s využitím názorného modelu válce.
Učební pomůcky:
Učebnice, kalkulačka, sešity, tabule, model válce, notebook, soupis slovíček

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav.
Organizační prvky.
Seznámení s cílem hodiny a novými slovíčky.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Odvození vzorečku pro výpočet objemu válce.
Procvičování výpočtu objemu válce a probraných těles na tabuli.
Samostatná práce žáků dle učebnice.
Vybrané názvy jsou při výkladu překládány do anglického jazyka.
Závěr
Ke konci hodiny - zopakování pojmů (anglicky, česky).
Zhodnocední hodiny.
Rozloučení se s žáky anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
váleccylinder ikona zvuk
válec a jeho síťcylinder and its net ikona zvuk
podstava válcebase of a cylinder ikona zvuk
výška válceheight of a cylinder ikona zvuk
Kreslíme válec.Let´s draw a cylinder. ikona zvuk
obsah podstavy válcearea of the base of a cylinder ikona zvuk
objem válcevolume of a cylinder ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
poloměr kruhuradius of a circle ikona zvuk
horní a dolní podstavaupper and lower base ikona zvuk
průměr podstavydiameter of a base ikona zvuk