logo

Objem těles - kvádr, krychle

I. - úvodní informace
Název:
Objem těles - kvádr, krychle
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zapamatovat si obecný vzorec pro výpočty objemů, rozumět pojmům (základna, výška) u různých těles. [Využití modelů kvádru a krychle, debata.]
  • Znát výpočet objemu kvádru a krychle. [Samostatná práce žáků s kontrolou učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s rozdanými anglickými výrazy s českým překladem v písemné podobě. [Krátký test na nová slovíčka.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s využitím názorných modelů kvádru a krychle.
Učební pomůcky:
Učebnice, kalkulačka, sešity, tabule, modely kvádru a krychle, krátký test, notebook s audio odkazy, slovíčka v písemné podobě.

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav.
Seznámení s cílem hodiny a s novými slovíčky.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Vyvození vzorečků pro výpočet objemu kvádru a krychle.
Demonstrativní výpočet objemu kvádru a krychle na tabuli.
Samostatná práce žáků s průběžnou kontrolou učitele.
Závěr
Zopakování a krátký test na zapamatování si nových anglických slovíček.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení se s žáky v angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obsaharea ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
čtvercová podstavasquare base ikona zvuk
dolní podstavalower base ikona zvuk
horní podstavaupper base ikona zvuk
obdélníková podstavarectangular base ikona zvuk
podstavabase ikona zvuk
podstavná hranabase edge ikona zvuk
obsah čtvercearea of a square ikona zvuk
metr krychlovýcubic meter ikona zvuk
výška kvádruthe height of the cuboid ikona zvuk
objem kvádruthe volume of the cuboid ikona zvuk