logo

Goniometrické funkce ostrého úhlu - slovní úlohy

I. - úvodní informace
Název:
Goniometrické funkce ostrého úhlu - slovní úlohy
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty pracovat se slovními úlohami na dané téma [Procvičování slovních úloh u tabule a samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [společným opakováním pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
Barevné fixy
Tabule
Učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zopakování vzorců
Pojmy v AJ
Doplňování pojmů do tabulky
Hlavní část
Společné procvičování u tabule
Samostatné počítání slovních úloh
Kontrola výsledků
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zápisnotes ikona zvuk poznamka
Pomocí Pythagorovy věty dopočítej zbývající strany trojúhelníku.Use the Pythagorean theorem to calculate the remaining sides of the triangle. ikona zvuk
Na konci slovní úlohy nezapomeňte napsat odpověď.Don't forget to write an answer at the end of the word problem. ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
úhelangle ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
symbolický zápissymbolic notation ikona zvuk
kalkulačkacalculator ikona zvuk
odvěsnaleg (of a right angle) ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
slovní úloha, slovní úlohya word problem, word problems ikona zvuk
výpočet neznámé ze vzorcedetermination of an unknown from a formula ikona zvuk
Zapiš podle obrázku.Write down according to the picture. ikona zvuk
Udělej si náčrtek.Make a sketch. ikona zvuk
náčrtsketch ikona zvuk
sinus ostrého úhlusine of an acute angle ikona zvuk