logo

Goniometrické funkce ostrého úhlu - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Goniometrické funkce ostrého úhlu - úvod
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem goniometrické funkce [Společným procvičování]
  • Seznámit studenty se vzorci gon. funkcí v pravoúhlém trojúhelníku []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [Dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
barevné fixy
tabule
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co víme o pravoúhlém trojúhelníku
Co jsou to goniometrické funkce
Pojmy v AJ
Hlavní část
Společné vypočítání tabulky základních hodnot gon. funkcí
Společné procvičování
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
Pomocí Pythagorovy věty dopočítej zbývající strany trojúhelníku.Use the Pythagorean theorem to calculate the remaining sides of the triangle. ikona zvuk
Úhel pravý má 90°.A right angle equals 90 degrees. ikona zvuk
Pojmenuj strany trojúhelníka.Name the sides of the triangle. ikona zvuk
Je dán úhel alfa.The known angle is alpha. ikona zvuk
Je dán úhel beta.The known angle is beta. ikona zvuk
Je dán úhel gama.The known angle is gama. ikona zvuk
kalkulačkacalculator ikona zvuk
odvěsnaleg (of a right angle) ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
Pythagorova větaPythagorean theorem ikona zvuk
Pravoúhlý trojúhelník má právě jeden vnitřní úhel pravý.A right-angled triangle has one right internal angle. ikona zvuk
protilehlá stranaopposite side ikona zvuk
goniometrické funkce ostrého úhlucircular function of an acute angle ikona zvuk
sinus ostrého úhlusine of an acute angle ikona zvuk
strana protilehlá k úhluside opposite to the angle ikona zvuk
hodnoty funkce sinusvalues of sine function ikona zvuk
graf funkce sinusgraph of the sine function ikona zvuk