logo

Funkce s absolutní hodnotou - vlastnosti

I. - úvodní informace
Název:
Funkce s absolutní hodnotou - vlastnosti
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty sestavit průběh funkce a určit její vlastnosti [samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním - pojmy v AJ, otázky při průběhu řešení příkladu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • debata
Učební pomůcky:
barevné fuxy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co již víme o absolutní hodnotě a počítáním s ní
Hlavní část
Funkce s absolutní hodnotou
Sestavení průběhů funkce dle tabulky
Odvození obecných závěrů
Pojmy v AJ
Samostatný úkol
Závěr
Shrnutí obecných závěrů a zopakování pojmů v AJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
graf funkcegraph of a function ikona zvuk
Funkce je klesající na intervalu...The function is decreasing on the interval ... ikona zvuk
Funkce je omezená zdola.the function is limited from below ikona zvuk
Funkce je omezená shora.the function is bounded from above ikona zvuk
Funkce je rostoucí na intervalu...the function is increasing on an interval ikona zvuk
hodnota funkce v boděvalue of the function at a point ikona zvuk
předpis funkcerelation ikona zvuk
funkce s absolutní hodnotoufunctions with absolute values ikona zvuk
funkcefunction ikona zvuk
Tabulka vyjadřuje zadání funkce.The table formulates the function definition. ikona zvuk