logo

Procvičování základních početních operací

I. - úvodní informace
Název:
Procvičování základních početních operací
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat základní početní operace. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
  • Zaměřit se na dělení dvojciferným číslem. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy. [Ověření krátkým testem.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s učebnicí a tabulkami příkladů na procvičení početních operací.
  • Samostatná práce žáků s individuálním přístupem učitele.
Učební pomůcky:
Učebnice, kalkulačka, sešity, tabulky početních operací

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Anglická slovíčka a větná spojení jsou napsány na tabuli společně s fonetickým přepisem a překladem.
Procvičování vybraných slovíček probíhá při rozhovoru, dotazu a řešení zadaných cvičení na opakování.
Závěr
Krátký test na přiřazování anglických výrazů.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
minus minus ikona zvuk
plusplus ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
Výsledek je správnýThe result is correct. ikona zvuk
vypočítatcount ikona zvuk
čtyřikrátfour times ikona zvuk
kráttimes ikona zvuk
kalkulačkacalculator ikona zvuk
slovní úloha, slovní úlohya word problem, word problems ikona zvuk
třikrátthree times ikona zvuk
Ve výpočtu je chyba.There is a mistake in the calculation. ikona zvuk