logo

Funkce s absolutní hodnotou

I. - úvodní informace
Název:
Funkce s absolutní hodnotou
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s funkcí s absolutní hodnotou [dotazování]
  • naučit studenty určovat základní vlastnosti funkce [vyvoláváním k tabuli]
  • naučit studenty sestavit průběh funkce - tabulku, graf, vlastnosti [samostatný úkol]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co víme o absolutní hodnotě?
Hlavní část
Funkce s absolutní hodnotou:sestavení tabulky, sestrojení grafu, určení vlastností
Určení souvislostí s funkčním předpisem funkce a jejím průběhem - sestavení náčrtu
Pojmy v AJ
Závěr
Samostatné vypracování průběhu zadané funkce, včetně náčrtu
Shrnutí

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koeficientcoefficient ikona zvuk
graf funkcegraph of a function ikona zvuk
obor funkčních hodnotrange of functional values ikona zvuk
tabulka hodnottable of values ikona zvuk
Funkce je klesající na intervalu...The function is decreasing on the interval ... ikona zvuk
Funkce je omezená zdola.the function is limited from below ikona zvuk
Funkce je omezená shora.the function is bounded from above ikona zvuk
Funkce je rostoucí na intervalu...the function is increasing on an interval ikona zvuk
hodnota funkce v boděvalue of the function at a point ikona zvuk
Narýsuj graf funkce.Draw the graph of the function. ikona zvuk
předpis funkcerelation ikona zvuk
průběh funkcebehaviour of the function ikona zvuk
funkce s absolutní hodnotoufunctions with absolute values ikona zvuk
funkcefunction ikona zvuk