logo

Úrok, úroková míra

I. - úvodní informace
Název:
Úrok, úroková míra
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit a osvojit si pojmy - úrok, úroková míra (sazba), jistina. [Společným procvičováním a opakováním.]
  • Umět vypočítat úrok z jistiny. [Komentováním při řešení úloh na tabuli, samostatnou prácí do sešitu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy natisknutými na papíru. [Užitím slovíček při komentování postupu u tabule - vystřídání všech žáků.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s dotazy na získané znalosti žáků na výše uvedené nové pojmy.
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, vytisknutá slovíčka, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výklad probíhá v českém jazyce.
Seznámení se základními pojmy - překlad pojmů do angličtiny.
Postup pro výpočet úroku.
Samostatná práce na procvičení nové látky.

Závěr
Společné zopakování slovíček k tomuto tématu.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení se s žáky v angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
částpart ikona zvuk
základbase ikona zvuk
počet procentpercentage ikona zvuk
procentoper cent ikona zvuk
Jedno procento je jedna setina celku.One per cent is a hundredth of the whole. ikona zvuk
slevadiscount ikona zvuk
úrokinterest ikona zvuk
úroková mírarate of interest ikona zvuk
vkladdeposit ikona zvuk
kolikhow many ikona zvuk poznamka
celekthe whole ikona zvuk