logo

Lineární funkce

I. - úvodní informace
Název:
Lineární funkce
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s danou látkou , s vlastnostmi lin. funkce, [samostatné sestrojení průběhu funkce a určení vlastností funkce]
  • orientací v grafech a jejich souvislostí s předpisem funkce []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v angličtině [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • seznámení studentů s předpisem funkce, sestrojení tabulky a grafu
  • - odvození obecných vztahů mezi koeficienty v předpisu funkce a průběhem funkce
Učební pomůcky:
barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav v angličtině
seznámení studentů s tématem hodiny
Hlavní část
seznámení studentů s předpisem lineární funkce
dle předpisu sestavování tabulek a sestrojování grafů
odvození obecných závěrů
související anglické pojmy, popois obrázku
společné počítání na tabuli, dotazování na anglické pojmy
Závěr
zopakování hlavních informací a pojmů z hodiny
vypracování samostatné úlohy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dosaditsubstitute ikona zvuk
lineární funkcelinear function ikona zvuk
průsečíkpoint of intersection ikona zvuk
Funkce určená rovnicí y=ax+b se nazývá lineární funkce.A function determined by the equation y=ax+b is called linear function. ikona zvuk
Je-li a kladné číslo, je lineární funkce rostoucí.If a is a positive number, the linear function is increasing. ikona zvuk
Je-li a záporné číslo, je lineární funkce klesající.If a is a negative number, the linear function is decreasing. ikona zvuk
Je-li a=0, je lineární funkce konstantní.If a = 0, then the linear function is constant. ikona zvuk
osa xx-axis ikona zvuk
osa yy-axis ikona zvuk
Grafem lineární funkce je přímka.The graph of a linear function is a line. ikona zvuk