logo

Výpočet jednoho procenta a procentové části

I. - úvodní informace
Název:
Výpočet jednoho procenta a procentové části
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Porozumět základním pojmům procentového počtu. [Dotazováním a procvičováním souběžně s anglickými výrazy.]
  • Umět vypočítat jedno procento. [Žáci pojmenovávají postup při výpočtu s využitím anglických výrazů.]
  • Umět vypočítat procentovou část. [Žáci sami počítají do sešitu a jednotlivě chodí k tabuli.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy zapsanými na tabuli a vytisknutými na papíře. [Pojmenováváním průběhu řešení příkladů jednotlivci u tabule.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s názornými příklady.
  • Vyučovací hodina se společnou aktivitou (počítání na tabuli, samostatně do sešitu).
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, tabule, vytisknutá slovíčka (fráze)

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy - pozdrav v angličtině.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výklad probíhá v českém jazyce.
Seznámení se základními pojmy procentového počtu.
Výpočet jednoho procenta.
Výpočet procentové části.
Samostatná práce na procvičení nové látky.
Závěr
Při výuce se neustále opakují anglická slovíčka (fráze) k tématu.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení se v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postupprocedure ikona zvuk
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
dělenodivided by ikona zvuk
setinyhundredths ikona zvuk poznamka
základbase ikona zvuk
počet procentpercentage ikona zvuk
procentová částpercentage part ikona zvuk
procentoper cent ikona zvuk
Jedno procento je jedna setina celku.One per cent is a hundredth of the whole. ikona zvuk
celekthe whole ikona zvuk
celekthe whole ikona zvuk