logo

Úprava výrazů

I. - úvodní informace
Název:
Úprava výrazů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti by měli využít všechny svoje získané vědomosti o mnohočlenech [společným procvičováním]
  • a použít je při úpravě složitějších příkladů [samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [Dotazováním a popisem příkladu u tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení studentů s tématem hodiny
Zopakování pravidel pro sčítání, odčítání, násobení a dělení s mnohočleny
Zopakování pojmů v AJ
Hlavní část
Společné procvičování
Samostatná práce
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postupněgradually ikona zvuk
lomený výrazfractional expression ikona zvuk
výrazexpression ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk
dělení jednočlenu jednočlenemdivision of a monomial by a monomial ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
násobení číslemmultiplication by a number ikona zvuk
násobení mnohočlenu jednočlenemmultiplication of a polynomial by a monomial ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
násobení mnohočlenu mnohočlenemmultiplication of a polynomial by a polynomial ikona zvuk