logo

Násobení a dělení mnohočlenů

I. - úvodní informace
Název:
Násobení a dělení mnohočlenů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si mají osvojit násobení a dělení mnohočlenů [Společným počítáním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • Studenti se seznámí se souvisejícími pojmy v AJ [doplňováním do tabulky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení studentů s tématem hodiny
Zopakování násobení mnohočlenů
Hlavní část
Dělení mnohočlenů - základní pravidla
Související pojmy v AJ
Doplňováním pojmů do tabulky
Procvičování dělení mnohočlenů

Závěr
Procvičování násobení a dělení nohočlenů
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
mnohočlenpolynomial ikona zvuk
stupeň mnohočlenudegree of a polynomial ikona zvuk
podílquotient ikona zvuk poznamka
dělení mnohočlenu jednočlenemdivision of a polynomial by a monomial ikona zvuk
dělenecdividend ikona zvuk
mnohočlen druhého stupněsecond-degree polynomial ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk
dělení jednočlenu jednočlenemdivision of a monomial by a monomial ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
násobení číslemmultiplication by a number ikona zvuk
násobení mnohočlenu jednočlenemmultiplication of a polynomial by a monomial ikona zvuk
násobení mnohočlenu mnohočlenemmultiplication of a polynomial by a polynomial ikona zvuk