logo

Mnohočleny

I. - úvodní informace
Název:
Mnohočleny
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pojmem mnohočlen [společné procvičování u tabule]
  • naučit studenty pravidla pro počítání s mnohočleny [samostatný úkol a jeho společná kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním při počítání příkladů u tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
barevné fixy
tabule
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení s pojmem mnohočlen
Základní pojmy
Pojmy v AJ
Doplňování pojmů
Hlavní část
Pravidla pro sčítání a odčítání mnohočlenů
Společné procvičování u tabule, používání anglických pojmů
Závěr
Samostatný úkol a jeho společná kontrola
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mnohočlenpolynomial ikona zvuk
jednočlenmonomial ikona zvuk
stupeň mnohočlenudegree of a polynomial ikona zvuk
dvojčlenbinomial ikona zvuk
trojčlentrinomial ikona zvuk
mnohočlen druhého stupněsecond-degree polynomial ikona zvuk
členmember ikona zvuk
člen s neznámou ve druhé mocniněa term with an unknown squared ikona zvuk
absolutní členabsolute term ikona zvuk poznamka
lineární členlinear term ikona zvuk
kvadratický členquadratic term ikona zvuk
Znaménko minus před závorkou mění znaménka koeficientů všech členů v závorce.The negative sign before brackets changes the coefficient signs of all members of the expression in brackets. ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
Odečíst mnohočlen znamená přičíst mnohočlen k němu opačný.Subtracting a polynomial means adding a polynomial opposite to it. ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
stejnýsame ikona zvuk poznamka