logo

Výrazy

I. - úvodní informace
Název:
Výrazy
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pojmem výraz [samostatná práce v hodině, společné procvičování u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícímy pojmy v AJ [dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatné úkoly
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Výrazy - úvod
Základní pojmy - proměnná, koeficient, člen . . .
Hlavní část
Pojmy v AJ, procvičení pojmů
Počítání s výrazy - sčítání, odčítání, násobení, dělení
Společné procvičování u tabule
Závěr
Samostatný úkol
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výrazexpression ikona zvuk
výrazy s proměnnouexpressions with a variable ikona zvuk
hodnota výrazuvalue of an expression ikona zvuk
číselný výraznumeric(al) expression ikona zvuk
výraz opačnýan opposite expression ikona zvuk
výrazy s proměnnýmiexpressions with variables ikona zvuk
proměnnávariable ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
koeficientcoefficient ikona zvuk
Určete hodnotu výrazu.Determine the value of the expression. ikona zvuk
Dosaď do výrazu.Substitute into the expression. ikona zvuk
Urči hodnotu výrazu.Determine the value of an expression. ikona zvuk
Vypočítej hodnoty výrazů.Calculate the values of expressions ikona zvuk