logo

Druhá mocnina

I. - úvodní informace
Název:
Druhá mocnina
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s druhou mocninou [dotazováním ]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Kde se můžeme setkat s mocninou? Co už víme o mocnině?
Mocnina čísla - celé číslo a číslo desetinné
Hlavní část
Pojmy v AJ
Společné procvičování
Příklady na druhou mocninu - společně u tabule
Závěr
Shrnutí látky a anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
druhá mocnina z tabulekSquare root from the tables. ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
druhá odmocninasquare root ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
pravidla pro počítání s mocninamirules for using powers in calculation ikona zvuk
Druhá mocnina má dvojnásobný počet nul než původní číslo.The square power has twice as many zeros as the original number. ikona zvuk
Druhá mocnina podílu je rovna podílu druhých mocnin.The square power of a quotient equals the quotient of square powers. ikona zvuk
Druhá mocnina čísla je vždy nezáporná.The square power of a number is always non-negative. ikona zvuk
druhá mocnina číslathe square of a number ikona zvuk
desetinné číslodecimal number ikona zvuk