logo

Mocniny - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Mocniny - úvod
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s danou látkou [společné počítání u tabule, samostatné úkoly na závěr hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním na anglické pojmy, doplňováním pojmů do tabulky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Pojem mocnina, druhá mocnina, třetí mocnina ....
Pojmy v AJ
Hlavní část
Procvičování pojmů v AJ, doplňování pojmů
Společné procvičování základních operací s mocninou - pbecné poznatky
Samostatná práce
Závěr
Shrnutí hodiny - počítání s mocninou, anglické pojmy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
druhá mocnina z tabulekSquare root from the tables. ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
počítání s mocninamicalculation with powers ikona zvuk
mocnina mocninypower of a power ikona zvuk
mocnina podílupower of a quotient ikona zvuk
mocnina součinupower of a product ikona zvuk
pravidla pro počítání s mocninamirules for using powers in calculation ikona zvuk
třetí mocninacube power ikona zvuk
Třetí mocnina kladného čísla je kladné číslo.Cube power of a positive number is a positive number. ikona zvuk
Třetí mocnina má trojnásobný počet desetinných míst než dané číslo.Cube power has three times as many decimal places as the given number. ikona zvuk
Třetí mocnina má trojnásobný počet nul než dané číslo.Cube power has three times as many noughts as the given number. ikona zvuk
Třetí mocnina podílu je rovna podílu třetích mocnin.Cube of a quotient equals a quotient of cubes. ikona zvuk
Třetí mocnina součinu je rovna součinu třetích mocnin činitelů.The cube power of a product equals the product of cubes of its factors. ikona zvuk
Třetí mocnina záporného čísla je záporné číslo.Cube of a negative number is a negative number. ikona zvuk
Mocnina je součin stejných činitelů.Power is a product of identical factors. ikona zvuk
Druhá mocnina má dvojnásobný počet nul než původní číslo.The square power has twice as many zeros as the original number. ikona zvuk
Druhá mocnina podílu je rovna podílu druhých mocnin.The square power of a quotient equals the quotient of square powers. ikona zvuk
Druhá mocnina čísla je vždy nezáporná.The square power of a number is always non-negative. ikona zvuk
druhá mocnina číslathe square of a number ikona zvuk