logo

Procenta

I. - úvodní informace
Název:
Procenta
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s procenty a počítáním s nimi [společným procvičováním]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním při řešení úloh]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • společné procvičení
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Kde se můžeme setkat s procenty?
Co znamená např. sleva na 50%? Souvislost s polovinou celku.
Co je to procento
Hlavní část
Počítání s procenty - základ a výpočet jednoho procenta
Pojmy v AJ
Společné procvičování pomocí vzorových příkladů
Samostatná práce
Závěr
Zopakování nových poznatků
Shrnutí anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
částpart ikona zvuk
o kolikby how many ikona zvuk
kolikhow much / how many ikona zvuk poznamka
základbase ikona zvuk
procentová částpercentage part ikona zvuk
procentoper cent ikona zvuk
Jedno procento je deset promile.One per cent is ten per thousand. ikona zvuk
Jedno procento je jedna setina celku.One per cent is a hundredth of the whole. ikona zvuk
slevadiscount ikona zvuk
Vypočítej základ, víš-li, že...Calculate the base if you know that ... ikona zvuk
Vypočítej, kolik procent je...Calculate the percentage of ... ikona zvuk
procentaper cent / percentages ikona zvuk
cena zbožíthe price of goods ikona zvuk