logo

Pythagorova věta - slovní úlohy

I. - úvodní informace
Název:
Pythagorova věta - slovní úlohy
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty řešit slovní úlohy související s Pyth. větou [samostatné úkoly]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním, malý test na slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Opakování Pythagorovy věty
Opakování postupu řešení slovních úloh
Hlavní část
Řešení slovních úloh vedoucích na Pythagorovou větu
Pojmy v AJ
Rozdělení do dvojic, zadání úloh
Závěr
Společná oprava výsledků
Shrnutí

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zápisnotes ikona zvuk poznamka
Pomocí Pythagorovy věty dopočítej zbývající strany trojúhelníku.Use the Pythagorean theorem to calculate the remaining sides of the triangle. ikona zvuk
úhlopříčka obdélníkudiagonal of a rectangle ikona zvuk
Na konci slovní úlohy nezapomeňte napsat odpověď.Don't forget to write an answer at the end of the word problem. ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
rovniceequation ikona zvuk
stěnová úhlopříčkabody diagonal ikona zvuk
tělesová úhlopříčkabody diagonal ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
Pythagorova větaPythagorean theorem ikona zvuk
úhlopříčkadiagonal ikona zvuk
slovní úloha, slovní úlohya word problem, word problems ikona zvuk