logo

Rozdělení trojúhelníků

I. - úvodní informace
Název:
Rozdělení trojúhelníků
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení studentů s druhy trojúhelníků [Určování zařazení trojúhelníků]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [Skupinová práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, skupinová práce
Učební pomůcky:
tabule, rýsovací pomůcky, barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině
Úvod do tématu
Hlavní část
Jáké známe trojúhelníky?
Jak bychom je mohli rozdělit?
Rozdělení dle délek stran a dle velikostí vnitřních úhlů a vhodné náčrty s popisem (i v angličtině).
Závěr
Skupinová práce a zopakování anglických pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Narýsuj rovnoramenný trojúhelník a vyznač všechny jeho výšky.Draw an isosceles triangle and mark all its heights. ikona zvuk
Narýsuj úhel ostrý.Draw a sharp angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel pravý.Draw a right angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel tupý.Draw an obtuse angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel přímýDraw a straight angle. ikona zvuk
Úhel pravý má 90°.A right angle equals 90 degrees. ikona zvuk
Ostrý úhel má méně než 90°.The acute angle equals to less than 90 degrees. ikona zvuk
Tupý úhel má mezi 90° a 180°.The obtuse angle is between 90 and 180 degrees. ikona zvuk
Úhel přímý má 180°.A straight angle eguals 180 degrees. ikona zvuk
Úhel plný má 360°.Round angle equals to 360 degrees. ikona zvuk
Pojmenuj strany trojúhelníka.Name the sides of the triangle. ikona zvuk
Je dán úhel alfa.The known angle is alpha. ikona zvuk
Je dán úhel beta.The known angle is beta. ikona zvuk
Je dán úhel gama.The known angle is gama. ikona zvuk
Nazvi následující trojúhelník.Name the following triangle. ikona zvuk
Popiš tento trojúhelník.Name the parts in this triangle. ikona zvuk
V libovolném trojúhelníku platí...It holds for any triangle that .... ikona zvuk
Trojúhelníky dělíme na...Triangles are divided into ... ikona zvuk
konstrukce trojúhelníkůconstruction of triangles ikona zvuk
trojúhelník ze tří strantriangle from three sides ikona zvuk
trojúhelník z jedné strany a dvou úhlůtriangle of one side and two angles ikona zvuk
trojúhelník ze dvou stran a úhlutriangle of two sides and an angle ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
rovnoramenný trojúhelníkisosceles triangle ikona zvuk
rovnostranný trojúhelníkequilateral triangle ikona zvuk
Pravoúhlý trojúhelník má právě jeden vnitřní úhel pravý.A right-angled triangle has one right internal angle. ikona zvuk
Tupoúhlý trojúhelník má právě jeden vnitřní úhel tupý.In an obtuse-angled triangle just one internal angle is obtuse. ikona zvuk
Sestroj pravoúhlý trojúhelník.Construct a right-angled triangle. ikona zvuk
ostroúhlý trojúhelníkacute-angled triangle ikona zvuk
tupoúhlý trojúhelníkobtuse-angled triangle ikona zvuk