logo

Největší společný dělitel

I. - úvodní informace
Název:
Největší společný dělitel
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem největší společný dělitel [Určování největšího společného dělitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v angličtině [Skupinová práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, skupinová práce
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav v angličtině
název tématu hodiny
Hlavní část
Určování společných dělitelů.
Anglické pojmy
Studenti pomocí rozkladu na součin prvočísel samostatně objeví pravidlo pro hledání největšího společného dělitele.
Společné počítání u tabule. Studenti se pokoušejí popsat svoje úkony anglicky.
Závěr
Skupinová práce.
Zopakování pojmů v angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
společný dělitelthe common divisor ikona zvuk
největší společný dělitelthe greatest common divisor ikona zvuk
znaky dělitelnostithe characteristics of divisibility ikona zvuk
Společný dělitel dvou nebo více čísel je takové číslo, které dělí každé z těchto čísel.The common divisor of two or more numbers is a number that divides each of the numbers. ikona zvuk
největší číslo ze společných dělitelůthe greatest number out of common divisors ikona zvuk