logo

Prvočísla a čísla složená

I. - úvodní informace
Název:
Prvočísla a čísla složená
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si osvojí pojmy "prvočíslo" a "číslo složené" [uvádění vlastních příkladů prvočísel a čísel složených]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v angličtině [Studenti budou muset pojmenovávat číslice podle uvedených druhů - zda jde o prvočíslo nebo číslo složené.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Téma hodiny bude napsáno celou dobu výuky na tabuli - česky i anglicky.
Hlavní část
Výuka na uvedené téma - výuka probíhá v češtině a nové pojmy jsou připisovány na tabuli, kde zůstávají celou vyučovací hodinu.
Závěr
Pojmenování nových matematických pojmů v češtině i v angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
vypišwrite ikona zvuk
liché čísloodd number ikona zvuk
prvočísloprime (number) ikona zvuk
rozklad na prvočiniteleprime factorization ikona zvuk
sudé čísloeven number ikona zvuk
znaky dělitelnostithe characteristics of divisibility ikona zvuk
Číslo je dělitelné dvěmi.The number is divisible by two. ikona zvuk
složené číslocomposite number ikona zvuk
násobekproduct ikona zvuk
děliteldivisor ikona zvuk
dělitelné samo sebouself-divisible ikona zvuk
dělitelné jednoudivisible by one ikona zvuk
znak dělitelnostidivisibility rules ikona zvuk