logo

Zápis jednotek času pomocí desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Zápis jednotek času pomocí desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zapisuje jednotky času pomocí desetiných čísel [samostatná práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Společné počítání na tabuli.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
den, dnya day / days ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
Odhadni výsledek a svůj odhad ověř výpočtem.Estimate the result and test your estimate by calculation. ikona zvuk
častime ikona zvuk
hodinahour ikona zvuk
minutaminute ikona zvuk
Kolik má hodina minut?How many minutes are there in an hour? ikona zvuk
Kolik má minuta sekund?How many seconds are there in a minute? ikona zvuk
Kolik má hodina sekund?How many seconds are there in an hour? ikona zvuk
sekundasecond ikona zvuk
desetinné číslodecimal number ikona zvuk