logo

Zápis jednotek délky pomocí desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Zápis jednotek délky pomocí desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zná jednotky délky [Společné opakování.]
  • Zapisuje jednotky délky pomocí desetinných čísel [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Zopakování slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mikrometrmicrometer ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
jednotky délkyunits of length ikona zvuk
centimetrcentimetre ikona zvuk poznamka
decimetrdecimetre ikona zvuk poznamka
metrmetre / meter ikona zvuk poznamka
kilometrkilometre / kilometer ikona zvuk poznamka
Kilometr je tisíc metrů.A kilometre is a thousand metres. ikona zvuk poznamka
Centimetr je stokrát menší než metr.A centimetre is a hundred times shorter than a metre. ikona zvuk poznamka
Převeď na metry.Convert into metres. ikona zvuk