logo

Dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem...

I. - úvodní informace
Název:
Dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem...
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • umí dělit desetinná čísla [samostatná práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
podílquotient ikona zvuk poznamka
výsledekresult ikona zvuk
dělenecdividend ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk